Šta je pesnik rekao, šta je želeo da kaže, a šta bi još mogao

Postoji nekoliko stvari koje želim da elaboriram.

Problem ovih izbora 2012. je odslikan problem ovog društva u celini i celosti u svim segmentima.

Pitanje koje se postavlja nije dobro fomulisano.

Da li je bilo krađe na izborima?

Naime problem  nije u tome da li je neko “krao”, varao, muljao

kao što se govori, pokazuje, nagađa,  pa odgovor treba da bude bude jeste ili nije;

jedni  kažu:”… jeste oni su krali, oni su lopovi”.., drugi kažu nije bilo krađe, utvrđeno po zakonu, oni hoće da izazovu haos .

Ako ćemo da budemo objektivni , prema  sadašnjem trenutku i u sadašnjem stanju  stvari  u društvu, manipulacije su se dešavale , i to:  pred očima svih, a posebno onih  koji imaju dodatnu obavezu.

(Pomenuću nopo i kakav je epilog svega oko toga

Pravosuđe, izborne komisije, Vlasi, Đoka = deja vu Vesna Rakić -Vodinelić

  Organizovana pljačke izbora Vesna Pešić

–          Pod pretpostavkom da je razvoj  građanina Srbije u ovom  trenutku 21. veka ,

( bez obzira na stepen obrazovanja ),

odnosno razvoj  svesti  svakog čoveka, dostigao onaj  nivo za koji se smatra , da se  svako različito  individualno mišljenje, ideja  razmatra i artikuliše  u pravcu dobijanja  potrebnog, sveobuhvatnog , odnosno zajedničkog,   a prepoznatog  i prihvaćenog kao “dobra”,

koje zadovoljava najviše moguće potrebe svakog pojedinca u društvu u kome egzistira, i prihvata kao neophodno i neminovnost

(  uz  objektivno sagledavanje  sadašnjih okolnosti ,a sa težnjom ka poboljanju odnosa   sa drugim društvenim grupama- nazivam društvene grupe, jednostavnije je , da ne nazivam narodi, koji čine društvo organizovano u nešto što se naziva država na ograničenoj teritoriji, omeđenoj teritoriji).

i pod pretpostavkom da je čovek društvano biće.)

Zašto ističem “dodatna obaveza”?

Zato što se iza definicije  odgovornost nalazi nešto što je potrebno kao takvo, kao obaveza, kao  suštinski  neophodno, da se usvoji  u svesti čoveka  kao težnja svakog pojedinca, odgovornost kao odgovornost  pre svega prema samom sebi,  a uz to i  kao pripadnika društvene grupe; , da, ukoliko posumnja,  makar ukaže na ono što nije “dobro za razvoj društva)

( nazvaću ovako da ne upotrebljavam razne opise i radnje…), a dalje time treba da se pozabavi onaj ko je , po zakonu koje je i  odlučilo da poštuje  ovo društvo

( i bez obzira da li su ti zakoni nametnuti ili prepisani – ukoliko ne umemo sami bolje da formulišemo, odnosno za dobrobit razvoja našeg društva u celini, a u isto vreme prihvatljivog  i prepoznatog i kao zadovoljavajuće i nenametnuto u odnosu na druge društvane grupe

ili smislimo,

iako je dosta toga već smišljeno i primenljivo u mnogim društvima, a primenljivo je i u ovom društvu uz izvesne modifikacije, a zbog specifičnosti ili raznolikosti  koje odlikuju svaku društvenu grupu.

(Pod pretpostavkom, da te raznolikosti ne ugrožavaju razvoj druge društvene grupe,  a sve navedeno  opet u skladu i sa težnjom ka razvoju i približavanju razvoja drugih društveni grupa prepoznatih kao “ na zadovoljavajućem nivou i najvišim mogućim razvojem –  odnosno, onolikim stepenom sloboda  razvoja ličnosti  – koje su moguće u sadašnjem trenutku i , naravno , ukoliko ne želimo da ponovo budemo  u svojevrsnom getu)

, dakle,  nastavljam, time treba da se pozabavi onaj ko je , po zakonu koje je i  odlučilo da poštuje  ovo društvo, nadležan i spreči

<(naravno ovo pod uslovom da zaista, ali zaista želimo da izgradimo klimu u društvu, koja će svojim nastankom pružiti mogućnost i svakom pojedincu za razvoj, a koje se i dan danas opisuje kao ono čemu jedno društvo teži, najhumanije moguće u  sadašnjim , datim ( okolnostima )

Suštinski problem odnosno suštinsko pitanje, na koje uzgred niko ne odgovara na pravi način, tj. zaobilazi ( bilo kojih na političkoj sceni )  je : zašto je to neko radio! ili još bolje :

Šta se to dogodilo od 2000. godine, da  se napravi ovakva klima  u društvu , u kojoj neko poseže za takvim postupcima ? ( krađa, manipulacija,)

Pošto je   očigledno  (video sam , svedok sam takvih dešavanja ) da je neko manipulisao, muvao, smišljao razne načine da bi došao na poziciju sa koje može da kontroliše ili utiče na neke tokove, bar na lokalnom nivou , koji će rezultirati samo ličnoj koristi, a neizbežno , u takvim okolnostima, na uštrb drugih, za dalje ne znam.

Slušao sam Šutanovca u utisku nedelje

( koliko je bilo smešno, smušeno i tužno način na koji je i  ono što je pričala Džorgovanka)

nimalo mi nije bilo smešno, čak, bilo je vrlo ružno , otužno , pa i bezobrazno  način na koji je i ono što je i govorio Šutanovac ( bez obzira na sve optužbe i napade).

Obrazloženje:

Ineteresantan je detalj, kada je izjavio otprilike

” da smo svesni da smo ( DS) kažnjeni  na svojevrstan način ( belim listićima) I manjim brojem glasova” ali u objašnjenju ili nastavku nije naveo, šta misli

a zbog čega je to tako! Ili je bilo objažnjenje tipa “ Evropa i Amerika su u recesiji , pa ni u Srbiji ne može da bude bolje” .

I tu je suština  problema,  koji ja vidim, a nažalost čini mi se da , ukoliko je Šutanovac tamo bio ispred DS, znači da je to stav onih koji vode ovo društvo ( bar bi trebalo da nas vode) , da se ne prispituju:

Zašto ? (smo kažnjeni)

Šta smo to uradili ?( pa smo kažnjeni)

Šta to nismo uradili? ( pa smo kažnjeni)

Odgovore nažalost nisam ni nazreo, kako iz odgovorea pomenutog Šutanovca, a bogami ni kod kandidata za Predsednika Srbije.  Ni  reči o samokritici, ni reči o priznanju grešaka, kojih toliko ima, kao ni priznanju  preduzetih pogrešnih koraka. Sve se svodi na obećanja, od kojih ni jedno ne pije vodu, a sve gledajući u odnosu na ono što je proteklo i koliko je i da li je nešto preteklo, a što bi se slilo ka običnom “malom čoveku”  kako to vole da nazivaju filosofski politikanti,

čoveku, koji je potpuno :

–          obespravljen u svakom smislu,  u situaciji kada treba da  uživa pravo koje mu je garantovano zakonom

( iako, postoje zakoni, koji su i donešeni u svrhu zaštite prava pojedinca,  ali kada se ne primenjuju ili se primenjuju sa zakašnjenjm potpuno obesmišljavaju svoje postojanje kao mrtvo slovo na papiru)

i  posebno u situaciji odnosa  institucija sistema  prema pojedincu. Tada se primena zakona koji je i donešen u svrhu zaštite pojedinca , svodi na  selektivnu primenu , navijački, a sve  u zavisnosti od pozicije koju zauzima pojedinac  u društvu, a od strane pojedinaca  koji činjenjem ili nečinjenjem, stvaraju klimu  u kojoj čovek dolazi do saznanja sopstvene nemoći u borbi protiv neprava, a koje je product činilaca takvog sistema, u svrhu odbrane postojanja samog sistema. ( Ovde posebno treba istaći sudstvo, (odnosno pojedince u sudskoj vlasti ) koje bi po definiciji trebalo da bude nezavisno, nepristrasno i da stane u odbranu prava nad nepravom, a koje se nasuprot tome ponaša kao privilegija onih koji  uživaju zaštitu od gonjenja )

–   čoveku, koji je    obezvređen, u svakom smislu, privatizacijama, koje ne bih nazvao neuspešnim, nego vrlo uspešnim, ali samo za odabrane pojedince, koji su stekli ogromnu moć, ekonomsku, a samim  tim i poziciju da utiču na donošenje odluka koje će ići u prilog ličnoj koristi .

–          obeshrabren  i u  situaciji koja se može okarakterisati samo  kao beznadežna po budućnost pojedinca i njegove porodice, sa samo jednim izborom da služi a ne da učestvuje, sarađuje

–          nemoćan u ostvarivanju osnovnih prava na život, označen i interesantan samo kao statističkii podatak

–          ponižen, osiromašen i prinuđen da prihvati ono ( ako?)  što mu se nudi, kao nužnost pukog opstanka,

Jedna od vrednosti koje bi trebalo da postoje je mogućnost izbora.  U ovakvoj situaciji s pravom se pitam da li čovek uopšte ima mogućnost izbora, kao što se to predstavlja od strane onih koji vrše i sprovode zakone za potrebe očuvanja sistema , koji imaju u ovakvoj situaciji samo jednu svrhu: odbranu samog sistema stvorenog za lično bogaćenje i potrebe privilegovanih pojedinaca nasuprot miliona gladnih i obespravljenih i nepoželjnih.

Nastaviću , sad sam već izgubio misao. A i kasno je, a i niko ne čita tako da mi je ovo samo podsetnik na ova čudna i smutna vremena.

Advertisements
This entry was posted in s. anteportas and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s