*Teško vama licemeri*

The Universal Declaration of Human Rights

Sadukeji …

i ostali Fariseji … tumači istine

*U laži je 30 istina*.

Pitam :

Da li bi mogli da podnesete istinu?

Puku, smrtnim običnjacima:

Kako podnosite laži tumača istine?

Mi smo, ljudi u ovoj Zemlji, već dostigli tu “proglašenu kao težnju svakog čoveka” i ne samo dostigli nego i prestigli, ( znači užitak u slobodi govora i verovanja), a posebno smo oslobođeni  od straha i nemaštine , jer toliko smo otupeli da sun am nepoznata osećanja ili osobine  ili pojave ili karakteri koji se navode u uvodu.

Posebno i namerno sam napisao “u … Zemlji “ a ne u ljudskoj, društvenoj zajednici, jer nismo ni svesni da  smo odavno pokopani, da  egzistiramo kao zombiji, samo nam to još niko nije rekao. A i neće, po svemu sudeći, jer svi rade za “dobrobit našu i naše dece”. Mislim naravno na vodeće likove,sadukeje i fariseje pojave i njihovu izraženu empatiju spram smrtnih običnjaka. A i kad bi nas neko o tome obavestio, ne bi bilo svrhe,a ne bi mu verovali jer piše drugačije.  Slobode kakva se i navodi u uvodu nije bilo , nema,  niti će biti.

*

Po Mateju

„Na Mojsijevu stolicu sedoše književnici i fariseji. Sve dakle što vam kažu da držite, držite i tvorite; ali šta oni čine ne činite; jer govore a ne čine. Nego vežu bremena teška i nezgodna za nošenje, i tovare na pleća ljudska; a prstom svojim neće da ih prihvate. A sva dela svoja čine da ih vide ljudi: raširuju svoje amajlije, i grade velike skute na haljinama svojim. I traže začelje na gozbama i prva mesta po zbornicama, i da im se klanja po ulicama, i da ih ljudi zovu: Ravi! Ravi!

*Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što zatvarate carstvo nebesko od ljudi; jer vi ne ulazite niti date da ulaze koji bi hteli.

*Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što jedete kuće udovičke, ilažno se Bogu molite dugo; zato ćete većma biti osuđeni.

*Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što prohodite more i kopno da biste dobili jednoga sljedbenika, i kad ga pridobijete, činite ga sinom pakla dvostruko većim od sebe.

*Teško vama, slepe vođe, koji govorite: ako se ko zakune hramom, nije ništa; ako se pak zakune hramovnim zlatom, obavezan je. Budale i slepci, šta je veće, zlato ili hram koji je osvetio zlato? I: ako se ko zakune žrtvenikom, nije ništa; a ako se zakune darom koji je na njemu, obavezan je. Slepci, šta je veće, dar ili žrtvenik koji osvećuje dar? Ko se dakle zakleo žrtvenikom, kune se njime i svim što je na njemu. I ko se zakleo hramom, kune se njime i onim koji prebiva u njemu; i koji se zakleo nebom, kune se prestolom Božijim i onim koji sedi na njemu.

*Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što dajete desetak od metvice i od kopra i od kima, a ostaviste šta je najpretežnije u zakonu: pravdu i milost i veru; a ovo je trebalo činiti i ono ne ostavljati. Vođe slepe koji oceđujete komarca a kamilu proždirete.

*Teško vama književnici i fariseji, licemeri što čistite spolja čašu i zdelu a iznutra su pune grabeža i nepravde. Fariseju slepi! Očisti najpre iznutra čašu i zdelu da budu i spolja čiste.

*Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji se spolja vide lepi a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistote. Tako i vi spolja se pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemerja i bezakonja.

*Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što zidate grobove prorocima i krasite spomenike pravednika, i govorite: Da smo mi bili u vrijeme otaca svojih, ne bismo s njima pristali u krv proroka. Time sami svjedočite za sebe da ste sinovi onih koji su pobili proroke. Ispunite i vi mjeru otaca vaših.
Nakon nabrajanja stavki, zaključuje: „Zmije, zmijski porode, kako da pobegnete od osude paklene?“

Po Luki

„Vi fariseji spolja čistite čašu i zdelu, a iznutra vam je puno grabeža i zlobe. Bezumni! Nije li onaj načinio i iznutra koji je spolja načinio? Ali dajte milostinju od onog što je unutra; i gle, sve će vam biti čisto.

*Teško vama farisejima što dajete desetak od metvice i od rute i od svakog povrća, a prolazite pravdu i ljubav Božiju: ovo je trebalo činiti, i ono ne ostavljati.Teško vama farisejima što tražite začelja po zbornicama i da vam se klanja po ulicama.

*Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što ste kao sakriveni grobovi po kojima ljudi idu i ne znadu ih.

*Teško i vama zakonicima što tovarite na ljude bremena preteška za nošenje, a vi jednim prstom svojim nećete da ih prihvatite.

*Teško vama, što zidate nadgrobne spomenike prorocima, a vaši očevi su ih pobili. Prema tome vi svedočite za dela svojih otaca i odobravate ih, jer su ih oni pobili, a vi zidate.

*Teško vama zakonici što uzeste ključ od znanja: sami ne uđoste, a koji hteše da uđu, zabraniste im.
„Čuvajte se od književnika, koji idu u dugačkim haljinama, i traže da im se klanja po ulicama, i prvih mesta po zbornicama, i začelja na gozbama; Koji jedu kuće udovičke, i lažno se mole Bogu dugo. Oni će još većma biti osuđeni.”

A i papir trpi svašta, tako da… sve je to daleko od istine, dragi moji!

Advertisements
This entry was posted in demokratija and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s