Persephone

“Ti ,

čije su ruke čiste, govor prepoznatljiv , a život pravedan,

tražeći nadu , koju možeš pronaći ako budeš uveden u Svetu misteriju .

Dobio si poziv Glasnika , sada u ovom Velikom Telesterionu , dolaziš nama,

Prvog dana inicijacije , stao si , pred ,Hijerofanta , Čuvara baklje, Glasnika , Čuvara Svetilišta , Demetrine i mnoge , koje su posvećene kultu Eluezine ,

Drugog dana, opran si u moru i doneo si svinju ,za žrtvovanje.

Trećeg dana javno si prineo svinju na žrtvu.

Četvrtog dana očišćen si ,od misli onih ,koji su kasnije došli na početak svečanosti.

Petog dana si u išao velikoj povorci od Atine ka Eluezini, gde su vam na pola puta , posmatrači uzvikivali pogrdne obredne reči i, za otklanjanje zlih uticaja.

Šestog dana , proveo si u odmoru i postu, da bi noć proveo u nezaboravnoj proslavi, posle koje si ponovo proveo u odmoru ,

Da bi osmog dana učestvovao u obredu za mrtve. Danas ,Devetog dana odlaziš sa Nadom koju si tražio.

Ako odaš Svetu misteriju ,to se smtra uvredom i kažnjava smrću. Tajna mora da se dobro čuva i niko ne zna , osim pojedinih ,šta se ustvari događa.

Ono što si ti video , čemu si prisustvovao je u obliku sakralne drame.

Čuo si muziku , odzvanjanje gonga na ime Persefone, gledao spektakularne igre bakljama i teofaniju. Čuo si i naučio , antifonalni krik koje se na grčkom rimuje,

Upućen Nebu : “Kiša! “. i Zemlji : “Začni”

Vrhunac je predstavljao nešto što sii ugledao , možda zlatni žitni klas.

Kao uvedeni član, smeo si da dodiruješ svete predmete i učestvovao u nekoj vrsti prečesnog obroka i pio ječmeno vino.

A onda si postajao jedno sa Devojkom;

Uradio si ono , što su pre tebe uradili mnogi, kao što je

Rimski car Galijen ,koji je posle inicijacije stavio svoje ime na novčić u ženskom obliku-Galijen Augusta.

Obećano ti je da ćeš, kada za to dođe čas, zajedno sa Persefonom sići u svet mrtvih da bi se uspeo u bogatiji i bolji život.

Uslov za to je duhovna i obredna čistoća.

Tako je i Ciceron posle inicijacije rekao:

” Naučili smo živeti i umreti u boljoj nadi”

Nada je ime naših misterija , gotovo kao vera.

Kao što to i Homer:

“Blažen je, među ljudima na zemlji ,onaj koji je sve to video.

Ali onaj ko nije uveden i koji je van svetih obreda, nema takvu veru, i leže u smrt dok se oko njega širi tama”

 

Uistinu je divno da su nam blaženi bogovi dodelili misterije , jer smrt za smrtnike, više nije zlo , već pre –dobro”

This entry was posted in maja and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s