Monthly Archives: January 2015

“The Last Waltz…

“Jakubu je ostalo još samo da se oprosti sa Olgom i sa Škretom, ali je poželeo da pre toga još jednom ( poslednji put) sam prošeta kroz park i baci pogled na drveće boje plamena. Advertisements

Posted in nedovrše misli | Tagged , | Leave a comment

“Balada…

“Mesta koja volimo postoje samo po nama,

Posted in lomljivo, misli | Tagged , , | Leave a comment

“Shakti शक्ति

finding tha way mitovi i još ponešto O Višnu

Posted in nedovrše misli | Tagged , | Leave a comment

Life on a tightrope

Na temu rođenja i o nekim manje/više srodnim stvarima I sad šta? Dovoljno sam bio verski ispravan, pun mi je očin ovih spočitavanja o praznovanju, pčb i ostalih poskočica na crkvenoslovenskom ili što napisa čovek na tviteru: ” Pojeli smo … Continue reading

Posted in misli, vera | Tagged | Leave a comment

“redux…

One sam večeri bio silno raspoložen.

Posted in nedovrše misli | Tagged , | Leave a comment

“Žena…

Bio sam u kazalištu; došao sam među prvima, da dobijem sjedalo, dobio ga i svejedno izgubio.

Posted in nedovrše misli | Tagged , | Leave a comment

“Blues For Mb…

Ona je žena moga prijatelja. Nije lijepa, ali je bila lijepa.

Posted in nedovrše misli | Tagged , | Leave a comment